Serwis NumerKonta.pl pozwala na sprawdzenie poprawności numeru konta bankowego dla kont w polskich i zagranicznych bankach.
Dla kont polskich dodatkowo wyświetlana jest informacja o banku prowadzącym dane konto w tym jego adres, numer telefonu/faksu, adres strony internetowej oraz kody SWIFT/BIC i BIC SEPA.

Polska (PL) - format numeru konta NN NNNN NNNN NNNN NNNN NNNN NNNN (N – cyfra, A – litera, X – litera lub cyfra).

Instrukcja: Wybierz kraj, którego dotyczy sprawdzane konto bankowe, a następnie wprowadź i zatwierdź numer konta.
Wprowadzony numer konta zostanie sprawdzony pod kątem formatu występującego w danym kraju oraz cyfr kontrolnych zawartych w numerze.

Dodatkowo dla polskich kont bankowych zostaną wyświetlone dane kontaktowe banku oraz podstawowe informacje o konkretnej jednostce organizacyjnej (oddziale) prowadzącej dany rachunek.

Prezentowane dane banku głównego zawierają jego nazwę, podstawowe dane adresowe, kod BIC i BIC SEPA oraz adres strony internetowej. Jednostki organizacyjne bank (placówki) opisane są przez ich nazwę, adres oraz numer telefonu i numer faksu.